+359 879 429 674

Развитието на мухата преминава през стадиите яйце » ларва » какавида » имаго, като може да продължи от една до три седмици в зависимост от температурните условия. Новоизлюпените мухи седят неподвижно около една минута. Характерна за тях е интензивната обмяна на веществата, голямата честота на хранене (въглехидрати, белтъчини), както и честата дефекация (до 50 петна на ден).

През живота си женската муха снася 4-6 пъти, като броя на снесените яйца на един път е около 100.  При естествени условия живеят около 20 дни, а през зимата в неактивно състояние могат да преживеят 6-7 месеца. Домашната муха достига максимална численост в края на лятото. Хранят се като изсмукват течни субстрати. Преминаването на храната през цялата храносмилателна система може да бъде завършено за по-малко от 6 часа. Установено е, че ларвите на домашната муха трябва да поглъщат живи микроорганизми, за да завършат развитието си.

Домашните мухи се срещат най-често в изобилие в животновъдните съоръжения, но се срещат и в градски условия, където ларвите се развиват в широка гама от разлагащи се растителни материали, изпражнения и битови отпадъци.

Ефективния контрол на числеността на мухите, изисква внимателно наблюдение и интегриране на културен контрол, особено управление на оборски тор, с механичен контрол, капани, консервационен или подсилващ биологичен контрол и разумно използване на инсектициди. Домашната муха е известна с това, че развива резистентност към инсектициди.

Освен, че причинява безпокойство, наличието на голям брой мухи обикновено се приема като знак за недобро хигиенно състояние, съответно присъствието им може да има негативен психологически ефект. Домашната муха може да е преносител на инфекции, поради тясната си връзка с човека и обкръжаващата го среда. Честият прием на храна, естеството на самата храна (от една страна всякакъв вид остатъци/боклуци, а от друга храната на хората), постоянния прелет от помещение в помещение, способстват за това мухите да влизат в съприкосновение, както със зарази, така и с незаразена храна, и създават условия за разпространение на инфекции.