+359 879 429 674

КОИ СМЕ НИЕ?

Нашата история

Фирма „ДДД Експрес“ ЕООД води своето начало от 2019г. Целта на фирмата е да спомогне за опазване на общественото здраве, чрез ефективен контрол над инсектите и гризачите и поддържане на популацията им в границите на биологичния минимум.

Дейността на фирмата се осъществява в съответствие с действащите в страната нормативни документи, регламентиращи ДДД – дейностите в Република България: Наредба №:1 от 2018г; Закон за народното здраве и правилник за прилагане на ЗНЗ; Закон за ВМД И ДВСК; Закона за храните; Наредба за добрата производствена практика и изискванията на ЕС.

Фирмата е оборудвана със съвременна специализирана техника за пест контрол и транспортни средства.  Използваните биоциди притежават разрешителни от МЗ на Република България и отговарят на стандартите на ЕС, като гарантират безопасността на хората и опазването на околната среда.

Желанието да ви осигурим спокойствие, като ви отървем от неприятелите/вредителите е нашата мисия. Високия професионализъм, съчетан с първокласно качество и индивидуален подход са основното ни оръжие.

Извършваме високо ефективни дезинсекции, дезинфекции и дератизации в обекти в областта на туризма, хранително вкусовата и текстилна промишленост, учебни заведения, детски и здравни заведения, административни и жилищни сгради, производствени и складови помещения, силози и други, с документация според изискванията на ЕС и стандартите за Добра Производствена Практика на Република България.

Фирмата е специализирана в извършване на:

Дезинфекция – процес, при който се унищожават  болестотворните микроорганизми.

Дезинсекция – включва средствата и методите за унищожаване или рязко снижение числеността на популациите насекоми. Към дезинсекцията се включва и Дезакаризацията – унищожаване на кърлежите.

Дератизация – комплекс от мерки и мероприятия, насочени за ограничаване и унищожаване на гризачите- вредители.

Разработка на програми за дезинфекционен и хигиенен режим

Консултантска дейност по изискванията на наредбата за добрата производствена практика и ЕС.

ДДД Експрес предлага абонаментни договори и еднократни обработки.

Свържете се с нас

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите решения за борба с вредителите в жилищни и търговски помещения и как можем да ви помогнем да се отървете от тях.

Обадете се на телефон:

+359 879 429 674

DDD Express – спокойствие в дома и на работното Ви място!

нашият адрес

Гр. Варна, ж.к. Младост, бл. 119

нашият email