+359 879 429 674

Мравките се отнасят към клас Insecta, разред Hymenoptera, семейство Formicidae.

Мравките в България с около 180 описани вида са едни от най-богата фауна на Балканския полуостров. Само гръцката мирмекофауна – с най-малко 315 известни вида – превишава многообразието в България.

Мравките са една от най-успешните и екологично важни групи сухоземни насекоми. Те са колонизирали всички сухоземни местообитания по целия сват, с изключение на полярните региони и най-високите планински върхове. Те могат да бъдат намерени навсякъде – от крайбрежни гори до градските задни дворове и вътре в домовете ни. Активни са през пролетта и лятото, по-рядко през зимата. Успехът им от части се дължи на способността им да общуват по между си. Те са социални насекоми. Те съществуват в колонии, които работят заедно, за да събират храна, да отглеждат малки и да защитават гнездото. В една колония може да има от няколко индивида до десетки хиляди. Гнездата съдържат яйца, ларви, какавиди и имаго (възрастни мравки), които са групирани в отделни касти/видове. Във всяко гнездо има царица, която има задачата само да снася яйца. Най-често срещаната каста са безкрилите женски работнички, които изпълняват различни функции (отопляват гнездото, грижат се за запазване на гнездото, за царицата и потомството и др.). Други касти са крилатите мъжки и крилатите женски мравки. Те напускат гнездото, за да се чифтосат, което се случва най-често във въздуха. Излитат от старото гнездо на ята и след чифтосване намират нови колонии в края на лятото и пролетта, често след дъжд. Много от оплодените женски обаче биват изядени от птици и други хищници. С образуване на новото гнездо крилата на царицата се отчупват и тя остава безкрила до края на живота си.

Продължителността на цикъла на развитие (от ларва до имаго) зависи от влажността и температурата на околната среда. При 27-33℃ за около 38 денонощия се развиват работничките, а за около 42 денонощия крилатите женски и мъжки. При 2-7℃ изпадат в състояние на анабиоза (временно и обратимо, почти пълно прекратяване на жизнените процеси на организма).

Мравките могат механично да пренасят патогени, като причинителите на дизентерия, чума, туберкулоза, коремен тиф, полиомиелит върху храна и вода.

Привличат ги миризма на гной, храчки, рани – могат да пролазят под превръзки на рани. Откривани са в родилни и хирургични отделения.

Ценови предложения

Мравки (без карантинен период)до 70 м2 – 35лвдо 100 м2 – 40лвдо 150 м2 – 50лвдо 200 м2 – 60лв

Цените са с включен ДДС!