+359 879 429 674

УСЛУГИ

Нашите услуги

Защита, борба и унищoжаване на вредители

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на микро-организмите във външната среда. Тя се съществява чрез физични, химични и биоло-гични методи.

ДЕЗИНСЕКЦИЯ

Включва средствата и методите за унищожаване или рязко снижение числеността на популациите насекоми.

  ДЕРАТИЗАЦИЯ

  Комплекс от мерки и мероприятия, насочени към ограничаване и унищожаване на гризачите – вредители. Тя обединява и развива методи, средства и подходи за постигане на по-добър контрол върху популациите на гризачите – източници на инфекции и нанасящи икономически щети.

  ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ

  Вкючва методи и средства за унищожаване на кърлежите.

  Обадете ни се или ни пишете

  +359 879 429 674

  DDD Express – спокойствие в дома и на работното Ви място!

  нашият адрес

  Гр. Варна, ж.к. Младост, бл. 119

  нашият email